BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hàm SUMIFS - Tính tổng có nhiều điều kiện

Hàm SUMIFS - Tính tổng có nhiều điều kiện

Hàm SUMIFS trong Excel để tính tổng dữ liệu kết hợp nhiều điều kiện với nhau. Để tính tổng trong Excel, chúng ta đã biết đến hàm SUM, SUMIF. Nhưng trong trường hợp bảng dữ liệu yêu cầu tính tổng kèm theo nhiều điều kiện, thì chúng ta phải sử dụng tới hàm SUMIFS

Sum -  Tính tổng giá trị

Sum - Tính tổng giá trị

Thống kê, diễn giải khối lượng nghiệm thu. Tổng hợp khối lượng vật tư, tính toán hao hụt sản lượng tháng, quý. Lên khối lượng, tổng hợp giá trị thanh toán, quyết toán giá trị hoàn thành Tổng hợp phân khai khối lượng tháng, tính toán chênh lệch

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003