LEFT - RIGHT – MID - Tách ký tự bên trái – phải – giữa của chuỗi ký tự

1. Để làm gì?

 • Có một bảng danh sách ngày tháng nghiệm thu hạng mục công việc như bên dưới và bạn muốn tách ngày tháng năm trong chuỗi này thì hàm tách ký tự trong chuỗi là hàm cần dùng.
 • Sử dụng linh hoạt ba hàm Left; Right; Mid tìm ra quy luật của mỗi dạng văn bản để tách ký tự sử dụng đúng mục đích.
 • Kết hợp với các hàm khác như Vlookup; Hlookup; If… để dò tìm dữ liệu dựa vào ký tự đại diện tách được.

2. Dùng như thế nào?

2.1. Ví dụ minh họa

Đề bài:

 • Dữ liệu: Cho bảng dữ liệu chứa chuỗi văn bản “Kỹ sư *éo bao giờ ế vợ” nằm trong địa chỉ ô C6
 • Yêu cầu: Tách chuỗi văn bản trên thành những cụm từ “Kỹ sư” – “*éo bao giờ” – “ế vợ” như hình ảnh dưới đây:

left-1
 

Hướng dẫn:

 • Theo đề bài đặt ra, ta phải đi tách chuỗi văn bản trên thành ba chuỗi nhỏ: 
  • “Kỹ sư” bên trái chuỗi ban đầu: 5 ký tự, bao gồm cả dấu cách.
  • “*éo bao giờ” nằm giữa chuỗi ban đầu: bắt đầu từ ký tự thứ 7 tính từ trái sang và gồm 11 ký tự bao gồm cả ký tự đặc biệt và dấu cách.
  •  “ế vợ” bên phải chuỗi ban đầu: 4 ký tự tính từ bên phải về.
 • Tại ô E6 viết công thức tách cụm từ “Kỹ sư” bên trái của chuỗi gốc, ta làm như sau:

left-2
 

 • Tại ô F6 viết công thức để tách cụm từ “*éo bao giờ” nằm giữa chuỗi văn bản gốc:

left-3
 

 • Tại ô G6 viết công thức tách cụm từ “ế vợ” nằm bên phải chuỗi văn bản gốc:

left-4
 

2.2. Cấu trúc

left-5
 

2.3. Khái niệm 

 • Dùng để tách ký tự cần thiết trong một chuỗi văn bản dựa vào số ký tự bạn chỉ định.
 • Số lượng ký tự cần tách do bạn chỉ định.

3. Cần lưu ý gì không?

 • Hàm tách chuỗi không thực hiện được với chuỗi văn bản dạng ngày tháng và sẽ gây hiểu lầm khi chuỗi ký tự có khoảng trắng trước chuỗi.
 • Một số lưu ý của Num_chars: số lượng ký tự muốn lấy.
  • Giá trị của Num_chars có thể bằng 0 hoặc lớn hơn 0, không được có giá trị nhỏ hơn 0.
  • Bạn quên nhập thì mặc định hàm sẽ nhận tự động giá trị là: 1.
  • Nếu số bạn nhập lớn hơn số chữ số trong chuỗi ký tự thì mặc định sẽ trả về nguyên chuỗi văn bản.
 • Bạn có thể dùng để xử lý cục bộ một vài chuỗi ký tự trong văn bản nào đó, nhưng nếu làm điều này thì chưa thể phát huy tối đa sức mạnh của Excel nói chung và hàm LEFT nói riêng.
 • Nên tìm cách xử lý chuỗi theo một hệ thống có tính quy luật. Nếu hệ thống dữ liệu cần xử lý lộn xộn chưa tuân theo quy luật nào thì hãy cố gắng dùng sự hiểu biết về hàm tùy biến để biến đổi dữ liệu thành một dãy có tính hệ thống.

4. Ví dụ áp dụng 

Dùng từng hàm đơn tách chuỗi thì không có gì đáng để giới thiệu, nhưng nếu kết hợp vài hàm cơ bản thì mọi thứ lại khác. Dưới đây là một vài gợi ý cho việc kết hợp giải quyết vấn đề như vậy, việc trình bày chi tiết sẽ được hướng dẫn ở phần Tăng Tốc nhé!

left-6
 

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003