Quy định mua, hủy và sử dụng khóa học

I. Quy định về việc đặt mua khóa học 

Học viên có thể đặt mua khóa học trực tuyến tại form đăng ký trên website hoặc đăng ký trực tiếp với chúng tôi thông qua bất kỳ hình thức nào như: gọi điện trực tiếp, qua email hoặc chát với đội ngũ hỗ trợ của Chúng tôi.

Sau khi hoàn thành việc thanh toán, mỗi Học viên sẽ được cấp một tài khoản riêng để đăng nhập vào website và tham gia học tập các khóa học mà Học viên đã thanh toán. Học viên có trách nhiệm bảo mật và quản lý thông tin tài khoản đăng nhập của mình. Ban Quản Trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan/phát sinh từ tài khoản đăng nhập của Học viên ngoài mục đích phục vụ việc học tập trên website. 

II. Quy định về việc sử dụng khóa học

Để sử dụng Khóa học, Học viên sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào website. Học viên thực hiện theo các hướng dẫn trên website để kích hoạt cũng như tham gia vào Khóa học.

Khi sử dụng Khóa học trên website, Học viên cam kết và tuyệt đối tuân thủ các quy định chung và quy định như dưới đây, nếu vi phạm một trong các quy định, Học viên sẽ bị áp dụng các chính sách chung đã được công khai cũng như các vi phạm pháp luật (nếu có).

*) Chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập và mọi hoạt động dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình. Học viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị về những hành vi hoặc dấu hiệu sử dụng trái phép tài khoản.

*) Không được sử dụng chung tài khoản với người khác, mỗi một tài khoản chỉ có 01 người được sử dụng.

*) Khi trao đổi, thảo luận với Học viên khác trong Khóa học, Học viên không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với Học viên khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

*) Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của KenhXayDung.

*) Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của KenhXayDung ra bên ngoài. Không cung cấp bất kỳ thông tin cho bên thứ ba.

*) Không sử dụng Khóa học và các dịch vụ trên website vào các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, thăm dò thông tin, phá hoại tài sản, xâm nhập gây hư hại tới hệ thống.

*) Tuyệt đối không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống KenhXayDung dưới bất kỳ hình thức nào.

III. Quy định về việc hủy mua khóa học

Đơn đặt mua Khóa học chỉ được hủy khi thuộc một trong các trường hợp sau:

*) Ban quản trị chưa thực hiện giao/chuyển mã kích hoạt cho Người đặt mua.

*) Ban quản trị không liên lạc được với Người đặt mua Khóa học trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đơn đặt mua được ghi nhận trên hệ thống của website.

*) Theo thỏa thuận và thống nhất của Ban quản trị và Người đặt mua.

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003