UPPER – LOWER – PROPER - Chuyển toàn bộ văn bản thành chữ HOA – thường – Hoa

Thực ra vấn đề viết chữ trong văn bản chúng ta sẽ làm bằng việc đánh lại văn bản đó chẳng hạn. Nhưng tôi lười, lười việc đánh lại và sửa đổi chúng nên tôi sẽ tìm đến một công cụ nào đó tối ưu hơn, nhanh hơn và tinh vi hơn. Nếu bạn cũng nghĩ như tôi thì việc bạn nhớ và quan tâm tới nhóm hàm này là rất cần thiết vì nó tùy biến giúp bạn “lười” hơn trong công việc!

1. Để làm gì?

  • Để chuyển đổi cách hiển thị của văn bản.
  • Trong công tác làm hồ sơ chất lượng, bạn thường để sheet thông tin chung để điền thông tin Dự án – Gói thầu – Đơn vị tham gia – Thành phần tham gia… và từ những sheet này link công thức sang những sheet biên bản nghiệm thu khác. Sheet này chúng ta cố định nhưng biểu mẫu biên bản luôn thay đổi về cách viết, cách hiển thị vị trí thì yêu cầu chữ thường, vị trí thì yêu cầu chữ hoa, vị trí thì yêu cầu chữ cái đầu tiên phải viết hoa. Bạn có thể giải quyết bằng cách tại sheet Danh mục bạn chỉ gõ một kiểu thông thường, rồi dùng các hàm trên ở sheet Biên bản nghiệm thu chuyển đổi cho phù hợp với từng vị trí  công cụ tối ưu.

2. Dùng như thế nào?

2.1. Ví dụ minh họa

Đề bài:

  • Dữ liệu: Có bảng dữ liệu các dạng văn bản.
  • Yêu cầu: chuyển đổi dữ liệu ban đầu thành các dạng mong muốn như viết hoa tất cả các chữ cái, viết thường tất cả các chữ và viết hoa chữ cái đầu tiên bằng việc sử dụng các Upper, Lower và Proper.

upper-1
 

Hướng dẫn:

  • Tại ô E6 gõ công thức =UPPER(C6) trong đó thì C6 là địa chỉ ô chứa văn bản muốn VIẾT HOA tất cả các chữ cái.

upper-2
 

  • Làm tương tự cho các ô và các hàm khác:

upper-3
 

2.2. Cấu trúc 

upper-4
 

2.3. Khái niệm 

  • UPPER là hàm dùng để chuyển đổi toàn bộ ký tự văn bản trong chuỗi văn bản thành chữ IN HOA.:  Gói thầu: Nâng cấp cải tạo tuyến đường QL1 -> GÓI THẦU: NÂNG CẤP CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG QL1
  • LOWER là hàm Excel dùng để chuyển đổi toàn bộ chữ thường, chữ HOA thành chữ thường: Ngày 29 Tháng 10 Năm 2017 -> ngày 29 tháng 10 năm 2017
  • PROPER là hàm dùng để viết Hoa chữ cái đầu tiên trong một chuỗi văn bản và bất kỳ chữ nào trong văn bản đứng sau một ký tự không phải là chữ (như dấu cách, dấu chấm, dấu phẩy…) và chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -> Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4. Cần lưu ý gì không?

Khi bạn muốn nhập dữ liệu dạng văn bản vào hàm thì phải được đặt trong dấu ngoặc kép (“ ”).

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003