Quy định thanh toán và hoàn trả học phí

I. Quy định về thanh toán

Học viên sử dụng một trong các hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền mua Khóa học:

*) Chuyển khoản: Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website. Học viên tiến hành chuyển khoản theo hướng dẫn của Ban quản trị để thanh toán khóa học đặt mua.

*) Thanh toán khi nhận mã kích hoạt khóa học (COD): Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website. Sau khi nhận được thông tin đặt mua Khóa học của Học viên, Ban Quản Trị sẽ liên lạc để xác nhận lại địa chỉ và số điện thoại của Học viên. Đối tác giao hàng của KenhXayDung sẽ liên lạc với Học viên để giao Mã kích hoạt và nhận tiền mua Khóa học.

IV. Quy định về việc hoàn trả học phí

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền mua Khóa học gồm: 

*) Học viên gửi thông báo tới email contact@kenhxaydung.vn cho Ban quản trị về việc yêu cầu hoàn lại tiền mua khóa học, email cần nêu rõ lý do muốn hoàn lại tiền mua khóa học và phải được gửi tới Ban quản trị trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm Học viên kích hoạt khóa học thành công.

*) Học viên phải chưa học quá 10% số bài học có trong Khóa học.

Ban quản trị từ chối thực hiện việc hoàn trả tiền mua Khóa học nếu email của Học viên gửi cho Ban quản trị đã quá 24 giờ kể từ thời điểm Khóa học được kích hoạt và thời gian học vượt quá 10% số bài học có trong Khóa học.

Các hình thức mà Ban quản trị hoàn trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên:

*) Học viên sẽ nhận được tiền đã mua khóa học trong thời gian 7 ngày làm việc và nhận thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng (phí chuyển khoản nếu có sẽ do Học viên chịu theo quy định của ngân hàng)

*) Nếu Học viên thanh toán khóa học bằng hình thức giao mã kích hoạt và thanh toán (COD), thì khoản tiền mà Học viên được nhận lại là sẽ bằng Giá bán Khóa học tại thời điểm Học viên mua trừ đi chi phí COD và lệ phí khi chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Ngay sau khi hoàn trả lại tiền mua khóa học cho Học viên, Ban quản trị sẽ khóa toàn bộ quyền truy xuất đến khóa học cũng như các tài liệu liên quan đến khóa học của Học viên.

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003