BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Sum -  Tính tổng giá trị

Sum - Tính tổng giá trị

Thống kê, diễn giải khối lượng nghiệm thu. Tổng hợp khối lượng vật tư, tính toán hao hụt sản lượng tháng, quý. Lên khối lượng, tổng hợp giá trị thanh toán, quyết toán giá trị hoàn thành Tổng hợp phân khai khối lượng tháng, tính toán chênh lệch

Quy định thanh toán và hoàn trả học phí

Quy định thanh toán và hoàn trả học phí

Học viên có thể lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau khi thanh toán học phí của khóa học. Ngay khi nhận được thông tin thanh toán, Chúng tôi sẽ tiến hành kích hoạt và Học viên có thể vào học được ngay khóa học của mình.

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Ban quản trị sẽ thu thập thông tin như tên và địa chỉ email của Khách hàng để thiết lập hồ sơ cá nhân. Thông tin này sẽ được mã hoá và lưu vào hệ thống. Khi đã là học viên, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên.

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003