QUẢN LÍ CHI PHÍ 1 DỰ ÁN CẦN NẮM VỮNG NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ QUẢN LÍ CHI PHÍ 1 DỰ ÁN CẦN NẮM VỮNG NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ?
 

9Slide


 

1. Hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Bộ hồ sơ dự thầu thông thường bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

 • BoQ

 • Bản vẽ
 • Biện pháp thi công
 • Tiến độ
 • Spec
 • Danh mục vật tư
 • Bảng tính khối lượng
 • Chi phí chung
 • Tỷ lệ lợi nhuận
9Slide-4
 

2. Hợp đồng dự án

Hợp đồng dự án là văn bản có tính chất pháp lí và làm rõ các điều khoản giữa các bên về:

 • Phạm vi công việc của hợp đồng
 • Hình thức của hợp đồng (lumsump, đơn giá cố định, đơn giá tạm tính…)
 • Quy trình thanh quyết toán 
 • Các tiện ích công trường (điện, nước, khí đốt)…

3. Ngân sách dự án

Ngân sách của dự án là cơ sở để tạo nên các khoản tài chính để thực hiện dự án. Một bản ngân sách dự án cần xác định rõ con số các khoản cần chi, nội dung thực hiện và thời gian sử dụng các khoản chi đó. Kết quả thực hiện dự án về chi phí sẽ được so sánh với kế hoạch ngân sách để đánh giá kết quả.

      Mục đích của việc lập ngân sách nhằm:

 • Phân tích chi tiết các chi phí, kế hoạch để đạt các chỉ tiêu về lợi nhuận

 • Phân tích BoQ thành các đầu mục để quản lý cung ứng

 • Phân tích công việc để lập tiến độ hợp lí

 • Theo dõi và cập nhật, đánh giá được tình trạng của dự án

 • Cơ sở để đàm phán giá, lựa chọn nhà thầu, tổ đội đảm bảo theo kế hoạch để đạt chỉ tiêu lợi nhuận

4. Kế hoạch cung ứng

Dựa vào các nội dung ngân sách, tiến hành lập kế hoạch cung ứng gồm có:

 • Kế hoạch cung ứng nhân công

 • Kế hoạch cung ứng trọn gói

 • Kế hoạch cung ứng vật tư

 • Kế hoạch cung ứng máy móc thiết bị

 • Kế hoạch trình mẫu vật tư

…..                                                                                                                                                                                                                                 

5. Thanh quyết toán

Thanh quyết toán là chốt khối lượng và hoàn thiện những hồ sơ liên quan đồng thời theo sát dòng tiền của dự án (kế hoạch claim mỗi đợt). Những tài liệu cần chuẩn bị cho việc xác nhận khối lượng để thanh toán:

 • Bản vẽ vị trí thi công, hight light vị trí đã thực hiện

 • Bảng khối lượng ( BoQ hoặc phát sinh)

 • Biên bản nghiệm thu công việc thực hiện (Nếu có)

 • Biên bản phạt (nếu có)

 • Các chi phí cấn trừ khác (Bảo hộ lao động, mượn công, vật tư, máy móc...nếu có)

 
 
 
 
Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003