BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu Xây Dựng

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu Xây Dựng

Bảng thống kê Tần suất lấy mẫu thí nghiệm gần 100 loại Vật Liệu thi công Xây Dựng. Ngoài việc lấy mẫu thí nghiệm đầu vào trước khi vật tư được đưa vào công trường đem đến phòng thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đạt yêu cầu mới được các bên chấp thuận, thì trong suốt quá trình thi công cũng phải liên tục lấy mẫu theo tần suất khối lượng thực hiện. Sản lượng thi công đạt đến một khối lượng nhất

Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình thông qua lưu đồ

Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình thông qua lưu đồ

Bước 1. Thống nhất biểu mẫu nghiệm thu của dự án Bước 2. Lập danh mục nghiệm thu tổng thể - Check list chi tiết hạng mục nghiệm thu Bước 3. Kết quả thí nghiệm Bước 4. Biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công và các phụ lục kèm theo (Căn cứ Thông tư hướng dẫn hiện hành của Bộ xây dựng) Bước 5. Lập bản vẽ hoàn công (Căn cứ Thông tư hướng dẫn hiện hành của Bộ xây dựng)

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003