Sổ Tay QS Công Trường

Quy định phương pháp tính toán khối lượng - Hạng mục Kết cầu và công tác hoàn thiện công trình Xây Dựng

Quy định phương pháp tính toán khối lượng - Hạng mục Kết cầu và công tác hoàn thiện công trình Xây Dựng

Mục đích việc quy định tính toán khối lượng là đưa ra một phương pháp tính toán khối lượng duy nhất áp dụng tính toán trong việc thiết lập biểu khối lượng (BoQ) trong quá trình đấu thầu, trong việc tính toán khối lượng cho hạng mục phát sinh hoặc tính toán khối lượng cho hạng mục khối lượng tạm tính trong BoQ của hợp đồng

Nghiệp vụ nhận dạng và lập hồ sơ EOT | Kiến thức dành cho kỹ sư QS

Nghiệp vụ nhận dạng và lập hồ sơ EOT | Kiến thức dành cho kỹ sư QS

Thời gian hoàn thành công việc cũng như việc chuẩn bị các yêu cầu để gia hạn thời gian hoàn thành công trình đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi loại hợp đồng dùng trong lĩnh vực xây dựng. Điều kiện bắt buộc đối với một kỹ sư xây dựng là hiểu được hồ sơ EOT là gì và biết cách lập hồ sơ EOT đúng tiêu chuẩn.

Tìm hiểu về nghiệp vụ tính toán khối lượng trong xây dựng

Tìm hiểu về nghiệp vụ tính toán khối lượng trong xây dựng

Chia sẻ mục đích, nội dung, quy trình của nghiệp vụ tính toán khối lượng một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Nghiệp vụ tính toán khối lượng là lĩnh vực mà bạn phải làm trước khi bắt tay vào để xử lý bất cứ công việc nào. Vì vậy, hãy cùng kenhxaydung tìm hiểu để làm sao thực hiện nghiệp vụ này một cách chính xác nhất nhé.

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu Xây Dựng

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu Xây Dựng

Bảng thống kê Tần suất lấy mẫu thí nghiệm gần 100 loại Vật Liệu thi công Xây Dựng. Ngoài việc lấy mẫu thí nghiệm đầu vào trước khi vật tư được đưa vào công trường đem đến phòng thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đạt yêu cầu mới được các bên chấp thuận, thì trong suốt quá trình thi công cũng phải liên tục lấy mẫu theo tần suất khối lượng thực hiện. Sản lượng thi công đạt đến một khối lượng nhất

Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình thông qua lưu đồ

Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình thông qua lưu đồ

Bước 1. Thống nhất biểu mẫu nghiệm thu của dự án Bước 2. Lập danh mục nghiệm thu tổng thể - Check list chi tiết hạng mục nghiệm thu Bước 3. Kết quả thí nghiệm Bước 4. Biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công và các phụ lục kèm theo (Căn cứ Thông tư hướng dẫn hiện hành của Bộ xây dựng) Bước 5. Lập bản vẽ hoàn công (Căn cứ Thông tư hướng dẫn hiện hành của Bộ xây dựng)

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003