BÀI VIẾT MỚI NHẤT

IF - Hàm kiểm tra Điều kiện dạng Nếu… Thì…

IF - Hàm kiểm tra Điều kiện dạng Nếu… Thì…

Một vấn đề được đặt ra có nhiều hướng giải quyết và mỗi hướng giải quyết thì sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Trong công việc hằng ngày bạn sẽ gặp nhiều tính huống với mệnh đề “Nếu xảy ra thì sao” và ngược lại không xảy ra thì sao? Các kết quả khác nhau với từng điều kiện kiểm tra là điều tôi muốn nói đến ở đây và với Excel hàm If bạn cần phải rất quan tâm đến nó, vì sức mạnh không thể khước từ

Hàm SUMIFS - Tính tổng có nhiều điều kiện

Hàm SUMIFS - Tính tổng có nhiều điều kiện

Hàm SUMIFS trong Excel để tính tổng dữ liệu kết hợp nhiều điều kiện với nhau. Để tính tổng trong Excel, chúng ta đã biết đến hàm SUM, SUMIF. Nhưng trong trường hợp bảng dữ liệu yêu cầu tính tổng kèm theo nhiều điều kiện, thì chúng ta phải sử dụng tới hàm SUMIFS

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003