Sổ Tay Quản Lý Chất Lượng

Danh mục hồ sơ hoàn công công trình xây dựng - Hạng mục nền đường

Danh mục hồ sơ hoàn công công trình xây dựng - Hạng mục nền đường

Danh mục hồ sơ hoàn công công trình hạng mục nền đường: Xác định check list danh mục hồ sơ cần chuẩn bị và hoàn thiện Công tác phát quang, dọn dẹp mặt bằng. Công tác đào bóc hữu cơ. Công tác đào đất không tích hợp. Xử lý nền bằng cọc tren. Vải địa kỹ thuật không dệt. Nền đường đắp cát. Nền đường đắp đất K95. Nền đường đắp đất K98

Quy định phương pháp tính toán khối lượng - Hạng mục Kết cầu và công tác hoàn thiện công trình Xây Dựng

Quy định phương pháp tính toán khối lượng - Hạng mục Kết cầu và công tác hoàn thiện công trình Xây Dựng

Mục đích việc quy định tính toán khối lượng là đưa ra một phương pháp tính toán khối lượng duy nhất áp dụng tính toán trong việc thiết lập biểu khối lượng (BoQ) trong quá trình đấu thầu, trong việc tính toán khối lượng cho hạng mục phát sinh hoặc tính toán khối lượng cho hạng mục khối lượng tạm tính trong BoQ của hợp đồng

Hồ sơ hoàn công bao gồm những gì? Quy trình làm hồ sơ hoàn công công trình xây dựng?

Hồ sơ hoàn công bao gồm những gì? Quy trình làm hồ sơ hoàn công công trình xây dựng?

Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề từ chủ trương ban đầu đến việc nghiên cứu, khảo sát thiết kế, thi công và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó. Hồ sơ hoàn công công trình bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại ...

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những nội dung gì?

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những nội dung gì?

Hồ sơ chất lượng phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán, hoàn công sẽ được lập và lưu trữ theo nguyên tắc thi công đến đâu lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hoàn công đến đó. Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng được quy định rất rõ trong Phụ lục VIb Nghị định 06/2021/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, bao gồm tối thiểu

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003