Hỗ trợ

Quy định thanh toán và hoàn trả học phí

Quy định thanh toán và hoàn trả học phí

Học viên có thể lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau khi thanh toán học phí của khóa học. Ngay khi nhận được thông tin thanh toán, Chúng tôi sẽ tiến hành kích hoạt và Học viên có thể vào học được ngay khóa học của mình.

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Ban quản trị sẽ thu thập thông tin như tên và địa chỉ email của Khách hàng để thiết lập hồ sơ cá nhân. Thông tin này sẽ được mã hoá và lưu vào hệ thống. Khi đã là học viên, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên.

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Học viên cần có tài khoản để tham gia học tập các khóa học trên website. Học viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như Họ tên, Email, Số điện thoại... Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc xác thực và hỗ trợ Học viên trong quá trình học tập online trên website.

Quy định mua, hủy và sử dụng khóa học

Quy định mua, hủy và sử dụng khóa học

Để sử dụng Khóa học, Học viên sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào website. Học viên thực hiện theo các hướng dẫn trên website để kích hoạt cũng như tham gia vào Khóa học.

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003