BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Học viên cần có tài khoản để tham gia học tập các khóa học trên website. Học viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như Họ tên, Email, Số điện thoại... Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc xác thực và hỗ trợ Học viên trong quá trình học tập online trên website.

Quy định mua, hủy và sử dụng khóa học

Quy định mua, hủy và sử dụng khóa học

Để sử dụng Khóa học, Học viên sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào website. Học viên thực hiện theo các hướng dẫn trên website để kích hoạt cũng như tham gia vào Khóa học.

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003