Quy trình kiểm soát và nghiệm thu vật liệu đầu vào trong quá trình thi công xây dựng

quy-trinh-kiem-soat-vat-lieu

Quy trình nghiệm thu vật liệu đầu vào

Nghiệm thu vật liệu đầu vào là một trong những công việc bắt buộc trong quá trình triển khai thi công các hạng mục công việc. Tất cả các loại vật tư trước khi đưa vào sử dụng trên công trường phải được Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận. Vậy việc đệ trình vật tư được thực hiện như thế nào? Kiểm soát vật liệu đầu vào như thế nào? Và khâu kiểm soát vật liệu trong quá trình thi công diễn ra thế nào? Bài viết dưới đây của nghiệm thu xây dựng sẽ giúp bạn đọc có những cái nhìn chi tiết và cụ thể hơn về vấn đề này.

1. Đệ trình vật tư trước khi thi công

Giai đoạn chuẩn bị thi công

Trong giai đoạn chuẩn bị triển khai thi công, đơn vị thi công sẽ xây dựng kế hoạch vật tư như sau:

 • Lập bảng dự trù khối lượng vật tư chính
 • Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư
 • Lập kế hoạch trình duyệt mẫu vật tư theo tiến độ thi công dự án đã được duyệt

Kế hoạch đệ trình mẫu vật tư sẽ được Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư. Tùy theo tiến độ thi công đã được duyệt của các hạng mục công trình, Ban điều hành phân công người phụ trách có nhiệm vụ thu thập mẫu vật tư từ các phòng ban như Phòng Vật Tư, hay tự thu thập để trình Ban điều hành xem xét trước khi trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Mẫu vật tư đệ trình bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên nhà sản xuất/ cung cấp
 • Tên vật tư
 • Mã số vật tư
 • Hạng mục sử dụng

de-trinh-vat-tu

Khi chủng loại vật tư đã được Chủ đầu tư chấp thuận, kỹ sư phụ trách sẽ phản hồi thông tin đến Phòng Vật Tư và tiến hành lưu mẫu theo danh sách, chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.

2. Quy trình kiểm soát vật liệu đầu vào

Vật liệu đầu vào sẽ được kiểm tra chi tiết các chứng từ sau:

 • Chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng
 • Chứng chỉ xuất xưởng
 • Chứng nhập hợp quy đối với các vật liệu được quy định trong QCVN 16:2017/BXD ...
 • Kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất

 

co-cq-chung-chi-xuat-xuong-vat-lieu

Vật liệu sẽ được kiểm tra đối chiếu với chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện đặc thù của hợp đồng:

 • Nhãn hiệu, chủng loại, số hiệu
 • Kích thước, màu sắc, độ nguyên vẹn, hạn sử dụng (nếu có)
 • Thông số kỹ thuật

Sau đó mới đến công tác lấy mẫu tần suất theo quy định với sự chứng kiến, xác nhận của các thành phần tham gia (Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công ...). Mẫu vật liệu sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm được phê duyệt bởi Chủ đầu tư và tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn.

Đạt và Không đạt - Từ đó tiến hành nghiệm thu vật liệu đầu vào, đồng ý cho sử dụng thi công các hạng mục. Những vật tư không đạt yêu cầu sẽ bị loại bỏ ra khỏi công trường. Trong quá trình lưu kho, công tác bảo quản vật liệu cũng được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu, hướng dẫn của nhà sản xuất, tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành

3. Quy trình kiểm soát vật liệu trong quá trình thi công

Trong quá trình thi công, việc sử dụng vật liệu sẽ được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ:

 • Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật
 • Biện pháp thi công đã được phê duyệt
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Hướng dẫn của nhà sản xuất

Công tác thí nghiệm hiện trường, lấy mẫu tần suất theo quy định sẽ được tiến hành định kỳ theo đúng kế hoạch hoặc theo yêu cầu của các bên liên quan đối với từng hạng mục công việc.

quy-trinh-kiem-soat-vat-lieu-trong-qua-trinh-thi-cong

Các tài liệu, chứng từ chất lượng, biên bản nghiệm thu được lưu trữ cẩn thận và sẽ là một tập hồ sơ trong quá trình làm hồ sơ thanh toán, hoàn công sau này.
 

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003