RANBETWEEN - Trả về một số nguyên ngẫu nhiên trong một khoảng cho trước

Việc bạn chọn một số ngẫu nhiên biến thiên trong một khoảng cho trước, nến bạn xử lý bằng phương pháp thủ công thì khá mất thời gian, đôi khi gây nhầm lẫn. Nên đây là phương pháp thay thế cho tình huống trên bằng việc sử dụng hàm Ranbetween.

1. Để làm gì?

 • Chọn một số nguyên bất kỳ trong một khoảng xác định trước.
 • Ứng dụng tuyệt vời trong công tác “mông má” số liệu nằm trong phạm vị cho phép mà tiêu chuẩn nghiệm thu quy định.

2. Dùng như thế nào?

2.1. Ví dụ minh họa

Đề bài:

Việc xác định sai số trong quá trình thi công được xác định dựa vào việc đo đạc ngoài thực tế nhưng đa phần chúng ta hoàn hồ sơ sau khi đã thi công xong nên cao độ thực tế trong hồ sơ được tính toán dựa vào sai số ngẫu nhiên trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn nghiệm thu. 

 • Dữ liệu: Bảng cao độ phân lớp đắp K95
 • Yêu cầu:
  • Xác định số ngẫu nhiên nằm trong khoảng (-5;+5) cm (Sai số chỉ là minh họa).
  • Tính Cao độ TT theo sai số xác định được.

randbetween-1
 

Hướng dẫn:

 • Tại ô G7 gõ công thức xác định sai số ngẫu nhiên nằm trong khoảng cho trước:

randbetween-2

 • Sau khi xác định xong số ngẫu nhiên nằm trong khoảng cho trước bạn làm thêm một bước nữa là Copy vùng sai số  Paste Values lại để khi thực hiện thao tác khác trên bảng tính sai số này không tự động thay đổi.
 • Sau đó dùng phép tính cộng để tính Cao độ TT = Cao độ TK + Sai số / 100 (Chắc bạn sẽ hỏi sao lại chia cho 100 đúng không? Bạn để ý đơn vị trong bảng dữ liệu sẽ đoán được nhé!)

randbetween-3
 

2.2. Cấu trúc 

randbetween-4
2.3. Khái niệm 

Trả về một số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng xác định.

3. Cần lưu ý gì không?

 • Hàm chỉ trả về số nguyên ngẫu nhiên, nên nếu bạn muốn hàm trả về số thập phân thì bạn cần phải thêm một phép tính nhỏ vào công thức.
 • Ví dụ: Bạn muốn hàm trả về giá trị trong khoảng (-0,015 ÷ 0,015) thì bạn có cấu trúc hàm Ranbetween như sau = Ranbetween(-15;+15)*0,001.
 • Hàm sẽ tự động tính toán lại biến đổi thành một số mới nằm trong khoảng xác định khi có bất kỳ một thao tác nào trên trang tính. Sẽ rất bất tiện trong việc dữ liệu thay đổi ở lần xuất bản tiếp theo. Chính vì vậy khi xử lý xong số liệu bằng hàm Ranbetween thì bạn hãy Copy và Paste lại số chết (giá trị Value) để dữ liệu được cố định.

4. Ví dụ áp dụng 

Khá đơn giản nên tôi sẽ không trình bày lan man, bạn xem lại ví dụ ở phần đầu của hàm nhé!
Các hàm khác bạn xem và thực hành trong ví dụ gửi kèm sách!

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003