Danh mục tiêu chuẩn hiện hành về quản lý chất lượng thi công Xây Dựng

1️⃣ TIÊU CHUẨN VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU XÂY DỰNG

tieu-chuan-thi-cong-nghiem-thu-xay-dung-hien-hanh

🔰 Các vấn đề chung trong Xây Dựng

 • TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng – Tổchức thi công
 • TCVN 4087:2012 Sửdụng máy xây dựng – Yêu cầu chung
 • TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng
 • TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kếtổchức xây dựng và thiết kếtổchức thi công
 • TCVN 5593:2012 Công tác thi công tòa nhà – Sai sốhình học cho phép
 • TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
 • TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
 • TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tác cơ bản
 • TCXD 209:1998 Xây dựng nhà – Dung sai – Từvựng thuật ngữ chung
 • TCVN 9259-1:2012(ISO 3443-1:1979) Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tác cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9259-8:2012(ISO 3443-8:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giámđịnh vềkíchthước và kiểm tra công tác thi công
 • TCVN 9261:2012(ISO 1803:1997) Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thểhiệnđộchính xác kíchthước – Nguyên tác và thuật ngữ
 • TCVN 9262-1:2012(ISO 7976-1:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phương phápđo kiểm côngtrình và cấu kiện chếsẳn của công trình – Phần 1: Phương pháp vàdụng cụ đo
 • TCVN 9262-2:2012(ISO 7976-2:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phương phápđo kiểm côngtrình và cấu kiện chếsẳn của công trình – Phần 2: Vịtrí các điểm đo
 • TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm thiết kếvà thi công
 • TCXD 65:1989 Quy phạm sửdụng hợp lý xi măng trong xây dựng

🔰 Công tác trắc địa

 • TCVN 9360:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độl ún công trình dân dụng và côngnghiệp bằng phương phápđo cao hình học
 • TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹthuật cho nhà cao tầng.
 • TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹt huậtđo phục vụcông tác thi công
 • TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung
 • TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
 • TCVN 9400:2012 Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
 • TCVN 9400:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

🔰 Công tác đất, nền, móng, móng cọc

 • TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
 • TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.
 • TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi. phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của Bê tông
 • TCVN 9397:2012 Cọc phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
 • TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung
 • TCXD 190:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9403:2012 Gia cố nền đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng
 • TCVN 9066:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phần 1: Phương pháp thử - Xác định tải trọng kéo đứt và độ giản dài khi đứt
 • TCVN 9067-2:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phần 2: Phương pháp thử - Xác định độ bền chọc thủng
 • TCVN 9067-3:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phần 3: Phươngpháp thử - Xác định độ bền nhiệt
 • TCVN 9067-4:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phần 4: Phươngpháp thử - Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh
-68%
Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Từ Zero đến Hero
Trần Văn Quyết, Trần Đăng Lộc
4.5 (12 đánh giá)

🔰Bê tông cốt thép toàn khối

 • TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông – Phần 1 – Thanh tròn trơn
 • TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông – Phần 2 – Thanh vằn
 • TCVN 1651-3:2008 Thép cốt bê tông – Phần 3 – Lưới thép hàn
 • TCVN 2276:1991 Tấm sàn hộp bê tông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng
 • TCVN 5440:1991 Bê tông. Phương pháp đánh giá độ bền. Quy định chung
 • TCVN 5641:1991 Bể chứa bằng bê tông cốt thép. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước
 • TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu
 • TCVN 6284-1:1997 Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1 – yêu cầu chung
 • TCVN 6284-2:1997 Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 2 – Dây kéo nguội
 • TCVN 6284-3:1997 Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 3 – Dây tôi và ram
 • TCVN 6284-4:1997 Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 4 – Dảnh.
 • TCVN 6284-5:1997 Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 5 – Thép thanh cán nóng có hoặc không xử lý tiếp
 • TCVN 6285:1997 Thép cốt bê tông - Thép thành vằn
 • TCXDVN 316:2004 Block bê tông nhẹ. Yêu cầu kỹ thuậ
 • TCVN 6287:1997 Cốt thép thanh trong bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn
 • TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9034:2011 Vữa và bê tông chịu acid
 • TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước
 • TCVN 9381:2012 Hướng dẩn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
 • TCVN 3100:1979 Dây thép tròn dùng làm cốt thép bê tông dự ứng lực
 • TCVN 3101:1979 Dây thép cac bon thấp cán nguội dùng làm cốt thép
 • TCVN 5709:1993 Thép cán nóng dùng trong bê tông
 • TCVN 3105:1993 Hổn hợp bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo, bảo dưỡng mẫu thử
 • TCVN 3106:1993 Hổn hộp bê tông nặng. Phương pháp lấy độ sụt
 • TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước
 • TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa
 • TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren
 • TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
 • TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ Bê tông bằng súng bật nảy
 • TCVN 9335:2012 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường
 • độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và sung bật nẩy.
 • TCVN 9336:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat.
 • TCVN 9337:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng.
 • TCVN 9338:2012 Hổn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết.
 • TCVN 9339:2012 Bê tông và vữa xây dựng – Phương pháp xác định PH
 • TCVN 4506-2012 Nước dùng cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9340:2012 Hổn hợp bê tông trộn sẳn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
 • TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì
 • TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
 • TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
 • TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.
 • TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
 • TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính thép trong bê tông.
 • TCVN 9357:2012 Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm.
 • TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giá treo
 • TCVN 9382:2012 Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
 • TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng
 • TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
 • TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren
 • TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
 • TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang
 • TCVN 9489:2012 (ASTM C1383-04) Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng văn bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập
 • TCXDVN 239:2006 Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình
 • TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn
 • TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông

🔰 Bê tông cốt thép lắp ghép và ứng lực trước

 • TCVN 4452:1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9347:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đúc sẳn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
 • TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
 • TCVN 9114:2012 Sản phẩm Bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
 • TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép

🔰 Kết cấu thép

 • TCVN 4398:2001 Thép. Lấy mẫu, phôi mẫu thử và mẫu thử để thử cơ tính
 • TCVN 4399:2008 Thép. Chỉ định chung về nghiệm thu bao gói, ghi mẩu , lập chứng từ
 • TCVN 5709:2009 Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 4795:1989 Bulông, vít, vít cây .Khuyết tật bề mặt và phương pháp kiểm tra
 • TCVN 4796:1989 Đai ốc. Khuyết tật bề mặt và phương pháp kiểm tra
 • TCVN 6521:1999 Thép kết cấu bền ăn mòn
 • TCVN 6522:1999 Thép kết cấu bền ăn mòn
 • TCVN 6523:1999 Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao
 • TCVN 6524:1999 Thép tấm kết cấu cán nguội
 • TCVN 6525:1999 Thép tấm kết cấu cán nguội
 • TCVN 6527:1999 Thép dài , khổ rộng kết cấu cán nóng. Dung sai kích thước và hình dạng
 • TCXD 170:2007 Kết cấu thép , gia công, lắp đặt và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCXDVN 330:2004 Nhôm hộp kim định hình dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7296:2003 Hàn - Dung sai chung cho kết cấu hàn - Kích thước dài, kích thước góc – Hình dạng và vị trí
 • TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
 • TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 2: Các quá trình hàn vẩy nến, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
 • TCXDVN : 170: 2007 Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Qui trình thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9276:2012 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công
 • TCVN 9406:2012 Sơn – Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô

🔰 Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

 • TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung
 • TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung
 • TCVN 7570:2006 Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa
 • TCVN 3121:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử
 • TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9204:2012 Vữa xi măng khô trộn sẵn không co
 • TCVN 4459:1987 Hướng dẩn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
 • TCVN 6260:2009 Xi măng pooclang hổn hợp. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9203:2012 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng.
 • TCVN 2682:2009 Xi măng Poóc lăng. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 6067:2004 Xi măng Poóc lăng bền sunfat. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát.
 • TCVN 4787:2009 Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bi mẫu thử
 • TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
 • TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
 • TCVN 7899-1,2:2008 Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch – Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán

🔰Công tác hoàn thiện

 • TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt
 • TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng
 • TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
 • TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
 • TCXD 9366–1:2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 1 – Cửa gỗ
 • TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại
 • TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu - Phần 1: công tác láng và lát trong xây dựng
 • TCXD 9377-2:2012 Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 5761:1993 Khóa treo – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 5761:1993 Khóa cửa có tay nắm – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 6883:2001 Gạch gốm ốp lát. Gạch granite - Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 6884:2001 Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp - Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7451:2004 Cửa sổ , cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC. Quy định kỹ thuật
 • TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9065:2012 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bi tum
 • TCVN 9349:2012 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính
 • TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng – Phân loại
 • TCVN 9405:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
 • TCVN 2098:2007 (ISO 1522:2006) Sơn và vecni – Phép thử dao động tắt dần của con lắc

🔰Hệ thống cấp thoát nước

 • TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật
 • TCVN 6250:1997 Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước. Hướng dẫn thực hành lắp đặt
 • TCVN 76:1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

🔰Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt

 • TCVN 7997:2009 Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt
 • TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
 • TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.
 • TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
 • TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu
 • TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung
 • TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
 • TCXDVN 387:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

🔰Hệ thống phòng cháy chữa cháy

 • TCVN 6305-1:2007 (ISO 06182-1:2004) Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler
 • TCVN 6305-2:2007 (ISO 06182-2:2005) Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu
 • cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
 • TCVN 6305-3:2007 (ISO 06182-3:2005) Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô
 • TCVN 6305-4:1997 (ISO 06182-4:1993) Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh
 • TCVN 6305-5:2009 (ISO 06182-5:2005) Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van trần
 • TCVN 6305-6:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều
 • TCVN 6305-8:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động nước
 • TCVN 6305-9:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương
 • TCVN 6305-10:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà
 • TCVN 6305-12:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng trong hệ thống đường ống thép
 • TCVN 9031:2011 Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị
 • TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1:1999) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1: Yêu cầu chung
 • TCVN 9311-3:2012 (ISO/TR 834-3:1994) Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
 • TCVN 9311-4:2012 (ISO 834-4:2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
 • TCVN 9311-5:2012 (ISO 834-5:2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách ngang chịu tải.
 • TCVN 9311-6:2012 (ISO 834-6:2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm
 • TCVN 9311-7:2012 (ISO 834-7:2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột
 • TCVN 9311-8:2012 (ISO 834-8:2000) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
 • TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

🔰Lắp đặt thang máy & thang cuốn

 • TCVN 5866:1995 Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí
 • TCVN 5867:2009 Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn
 • TCVN 6395:2008 Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 • TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998) Thang máy thủy lực. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 • TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực
 • TCVN 6396-28:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
 • TCVN 6396-58:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Kiểm tra và thử. – Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng;
 • TCVN 6396-70:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyến tật
 • TCVN 6396-71:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng
 • TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy
 • TCVN 6396-72:2010 (EN 81-73:2005) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy
 • TCVN 6396-80:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
 • TCVN 6397:2010 Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 • TCVN 6904:2001 Thang máy điện. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 • TCVN 6905:2001 Thang máy thủy lực. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 • TCVN 6906:2001 Thang cuốn và băng chở người. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 • TCVN 7168-1:2007 (ISO/TR 11071-1:2004) So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện
 • TCVN 7628-1:2007 (ISO 4190-1:1999) Lắp đặt thang máy. Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI
 • TCVN 7628-2:2007 (ISO 4190-2:2001) Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại IV
 • TCVN 7628-3:2007 (ISO 4190-3:1982) Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục vụ loại V
 • TCVN 7628-5:2007 (ISO 4190-5:2006) Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng
 • TCVN 7628-6:2007 (ISO 4190-6:1984) Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư loại. Bố trí và lựa chọn
 • TCVN 8040:2009 (ISO 7465:2007) Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T

🔰Phòng chống mối & bảo trì công trình

 • TCVN 7958:2008 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới
 • TCVN 8268:2009 Bảo vệ công trình xây dựng – Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng

🔰Công trình giao thông

 • TCVN 4528:1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 8774:2012 An toàn thi công cầu
 • TCVN 8809:2011 Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
 • TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9504:2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước – Thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9505:2012 Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit – Thi công và nghiệm thu

Xem thêm: Quy trình đặt hàng vật tư thi công xây dựng

2️⃣ TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

tieu-chuan-an-toan-thi-cong-xay-dung-kenhxaydung

🔰Quy định chung

 • TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
 • TCVN 2292:1978 Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 2293:1978 Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 3146:1986 Công việcc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung
 • TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Các khái niệm cơ bản – Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung
 • TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung
 • TCVN 3288:1979 Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 4431:1987 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
 • TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn
 • TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 • TCVN 5587:2008 Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc thù dùng đểlàm việc khi có điện
 • TCVN 8084:2009 Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện
 • TCXD 66:1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn
 • TCXDVN 296:2004 Dàn giáo – Các yêu cầu về an toàn

🔰Sử dụng thiết bị nâng chuyển

 • TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
 • TCVN 3148:1979 Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 4755:1989 Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực
 • TCVN 5179:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn
 • TCVN 5180:1990 Palăng điện - Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 5206:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng
 • TCVN 5207:1990 Máy nâng hạ. Cầu contenơ - Yêu cầu an toàn
 • TCVN 5209:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện
 • TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung
 • TCVN 7549-3:2007 (ISO 12480-3:2005) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp
 • TCVN 7549-4:2007 (ISO 12480-4:2007) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần

🔰Sử dụng dụng cụ cầm tay

 • TCVN 3152:1979 Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn
 • TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung
 • TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2- 1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
 • TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-12:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2- 2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập
 • TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-14:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2- 5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa
 • TCVN 7996-2-6:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy
 • TCVN 7996-2-7:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy
 • TCVN 7996-2-11:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)
 • TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-2:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
 • TCVN 7996-2-13:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích
 • TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-5:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào
 • TCVN 7996-2-19:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi
 • TCVN 7996-2-20:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng
 • TCVN 7996-2- 213:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động cơ bằng động cơ. An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước
Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003