Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu Xây Dựng

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu

Trước khi triển khai thi công hay nhập vật tư về công trường, chúng ta đều phải triển khai lấy mẫu thí nghiệm vật liệu. Nghiệm thu vật liệu xây dựng trước khi đưa vào sử dụng phải tuân thủ các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cũng như các quy định về quản lý chất lượng công trình.

Ngoài việc lấy mẫu thí nghiệm đầu vào trước khi vật tư được đưa vào công trường đem đến phòng thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đạt yêu cầu mới được các bên chấp thuận, thì trong suốt quá trình thi công cũng phải liên tục lấy mẫu theo tần suất khối lượng thực hiện. Sản lượng thi công đạt đến một khối lượng nhất định (tùy các hạng mục, khối lượng thi công) thì bắt buộc phải lấy mẫu thường xuyên để thí nghiệm theo quy định.

TanSuatLayMauVatLieu
 

Bảng thống kê Tần suất lấy mẫu thí nghiệm Vật Liệu thi công Xây Dựng

I. Tần suất lấy mẫu thí nghiệm Xi Măng

1. Xi măng Pooc lăng

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-ximang-pooclang

2. Xi măng Pooc lăng hỗn hợp

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-ximang-pooclang-hon-hop

3. Xi măng Pooc Lăng trắng

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-ximang-pooclang-trang

4. Xi măng Pooc Lăng ít tỏa nhiệt

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-ximang-pooclang-it-toa-nhiet
5. Xi măng Pooc Lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt
tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-ximang-pooclang-hon-hop-it-toa-nhiet

6. Xi măng Pooc Lăng bền sun phát

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-ximang-ben-sunphat-1
7. Xi măng Pooc Lăng hỗn hợp bền sun phát

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-ximang-hon-hop-ben-sunphat
7. Xi măng xây trát

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-ximang-xay-trat

II. Tần suất lấy mẫu thí nghiệm Cốt liệu cho Bê Tông và Vữa

1. Cốt liệu nhỏ (Cát) cho bê tông và vữa

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-cat-betong-vua

2. Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-da-dam-soi-dam-betong-vua
3. Cát nghiền cho bê tông và vữa

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-cat-nghien-betong-vua
3. Nước dùng trộn bê tông và vữa

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-nuoc-betong-vua
4. Phụ gia hóa học cho bê tông

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-phu-gia-hoa-hoc-cho-betong-vua-1
5. Cốt thép vằn

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-cot-thep-van
6. Lưới thép hàn

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-luoi-thep-han
7. Bentonite

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-betoniteIII. Kết cấu thép

1. Thép hình và thép tấm

Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 5709:2009

Các chỉ tiêu cơ lý cần thí nghiệm

  • Giới hạn bền
  • Giới hạn chảy
  • Độ giãn dài
  • Uốn 180 độ

Phương pháp thử

  • Thừ kéo: TCVN 197-1:2014
  • Thử uốn: TCVN 198:2008

2. Bu lông

Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 1916:1995

Các chỉ tiêu cơ lý cần thí nghiệm

  • Giới hạn bền
  • Giới hạn chảy
  • Độ giãn dài
  • Độ bền chỗ nối đầu mũ và thân

Phương pháp thử TCVN 197-1:2014

IV. Vật liệu xây

1. Gạch đặc đất sét nung

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-gach-dac-dat-set-nung
2. Gạch rỗng đất sét nung

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-gach-rong-dat-set-nung
3. Gạch bê tông, bê tông nhẹ ...

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-gach-be-tong-be-tong-ne

V. Vật liệu hoàn thiện

1. Gạch, đá ốp lát

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-gach-da-op-lat
2. Vữa xây dựng

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-vua-xay-dung
3. Kính xây dựng

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-kinh-xay-dung
4. Tấm thạch cao

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-tam-thach-cao
5. Nhôm và hợp kim nhôm định hình

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-nhom-va-hop-kim-nhom-dinh-hinh
6. Ván MDF, ván dăm, ván sàn

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-van-mdf-van-dam-van-san
7. Vật liệu sơn, chống thấm, silicon

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-vat-lieu-son-chong-tham-silicon
8. Thiết bị vệ sinh

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-thiet-bi-ve-sinh
9. Cửa sổ và cửa đi

tan-suat-lay-mau-thi-nghiem-cua-so-va-cua-di
 

-68%
Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Từ Zero đến Hero
Trần Văn Quyết, Trần Đăng Lộc
4.5 (11 đánh giá)
Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003