tiến độ thi công

Hướng dẫn khởi tạo nhiệm vụ cột mốc - Milestone Task in Ms Project

Hướng dẫn khởi tạo nhiệm vụ cột mốc - Milestone Task in Ms Project

Milestone - Cột mốc dự án (nhiệm vụ cột mốc) là các cột mốc quan trọng đánh dấu sự hoàn thành của một gói công việc hoặc là những cột mốc đánh dấu ngày hạn chót để để theo dõi, ghi nhớ. Trong mọi công việc hay mọi dự án dù to hay nhỏ, mốc bắt đầu và mốc kết thúc hay mốc chuyển giao nếu được thiết lập rõ ràng sẽ rất, rất tốt và hiệu quả cho các bên liên quan trong quá trình thực hiện và

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003