COUNTA

ĐÁNH SỐ THỨ TỰ TỰ ĐỘNG TRÊN EXCEL

ĐÁNH SỐ THỨ TỰ TỰ ĐỘNG TRÊN EXCEL

Trong quá trình thao tác việc thêm ô thêm dòng thường xuyên xảy ra khi update hay cập nhập những bản tính trong Excel. Vậy làm sao để cột đó mặc định là cột thể hiện số thứ tự, khi chúng ta thêm hay bớt ô, thứ tự đó cũng sẽ tự động cập nhập mà không cần phải thực hiện thao tác chỉnh sửa. Sử dụng hàm COUNTA chỉ trong vài giây để giải quyết vấn đề trên nhé!

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003