[Hỏi-đáp] Một người có thể làm chỉ huy trưởng nhiều gói thầu hay không?

[Hỏi]

Một người có thể làm chỉ huy trưởng nhiều gói thầu hay không?

hoặc câu hỏi khác: Trong hồ sơ dự thầu, một người có thể đứng vai trò chỉ huy trưởng cho nhiều gói thầu được không?

[Đáp]

  • Theo điều 19 luật Lao động 2019 quy định: "Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo phải thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết"

Có nghĩa là một người được quyền ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động cùng lúc miễn là họ đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện họ cam kết trong các hợp đồng lao động họ đã ký

  • Mặt khác hiện tại theo Luật xây dựng 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng không có quy định nào về một người có thể hoặc không đứng chỉ huy trưởng nhiều gói thầu trong 01 công trình, mà vấn đề này được quy định trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng giữa Chủ đầu tư với nhà thầu.

Tuy nhiên cần lưu ý yêu cầu năng lực của Chỉ huy trưởng phải phù hợp với tiêu chí quy định của từng gói thầu.

Như vậy pháp luật không cấm một người có thể đứng vai trò chỉ huy trưởng nhiều gói thầu chỉ cần việc này không vi phạm quy định trong hồ sơ mời thầu và năng lực người đó phải đáp ứng được các tiêu chí quy định của từng gói thầu.

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003