Hồ sơ hoàn công bao gồm những gì? Quy trình làm hồ sơ hoàn công công trình xây dựng?

ho-so-hoan-cong-la-gi-quy-trinh-xu-ly

Hồ sơ hoàn công là gì? Quy trình lập và quản lý hồ sơ hoàn công?

1. Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề từ chủ trương ban đầu đến việc nghiên cứu, khảo sát thiết kế, thi công và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó.

Hồ sơ hoàn công công trình bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục VIB của Nghị định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng"

ho-so-hoan-cong-la-gi


2. Hồ sơ hoàn công có tác dụng gì?

Hoàn công là thủ tục cuối cùng để hợp thức hóa công trình xây dựng về mặt pháp lý sau khi hoàn tất quá trình thi công xây dựng. Vì vậy, hoàn công là bước vô cùng quan trọng sau khi hoàn thành dự án. Cụ thể, hồ sơ hoàn công có các tác dụng sau đây:

 • Là cơ sở cho việc nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình và công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;
 • Là cơ sở để thanh toán, quyết toán và phục vụ cho việc kiểm toán;
 • Là hướng dẫn viên cho người khai thác sử dụng; giúp cho các cơ quan quản lý trực tiếp công trình nắm được đầy đủ cấu tạo cụ thể, thực trạng ban đầu của công trình nhằm khai thác, sử dụng đúng với khả năng thực tế của công trình và có biện pháp duy tu, sửa chữa phù hợp đảm bảo tuổi thọ công trình được lâu dài;
 • Giúp các cơ quan nghiên cứu cũng như cơ quan thanh tra khi cần thiết tìm lại các số liệu có liên quan đến công trình;
 • Là cơ sở để thiết kế phương án bảo vệ công trình;
 • Là hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, cải tạo, mở rộng và nâng cấp công trình

ho-so-hoan-cong-co-tac-dung-gi

3. Cấu trúc Hồ sơ hoàn công?

Cấu trúc danh mục hồ sơ hoàn thành công trình được quy định ở Phụ lục VIB của Nghị định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng"

Liệt kê đầy đủ danh mục hồ sơ cần chuẩn bị ở từng giai đoạn thực hiện dự án:

 • Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng
 • Giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình
 • Giai đoạn thi công xây dựng công trình

danh-muc-ho-so-hoan-thanh-cong-trinh-01-1

danh-muc-ho-so-hoan-thanh-cong-trinh-02

danh-muc-ho-so-hoan-thanh-cong-trinh-03

4. Trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công?

Trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công

Trách nhiệm chính và chủ yếu lập hồ sơ hoàn công là do Nhà thầu và Chủ đầu tư đảm nhận. Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp, giúp cho Chủ đầu tư và nhà thầu trong suốt quá trình lập, hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Chủ nhiệm điều hành dự án chịu trách nhiệm chính giúp cho Chủ đầu tư cung cấp các văn bản hồ sơ trong giai đoạnc chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, hồ sơ GPMB và mốc lộ giới để đưa vào hồ sơ hoàn công,

Sắp xếp theo trình tự

Hồ sơ hoàn công phải sắp xếp theo từng hạng mục công trình khoa học, rõ ràng, phân chia thành từng tập cùng loại. Hồ sơ hoàn công phải có dấu, chữ kỹ của:

 • Dấu và chữ ký của Chủ đầu tư
 • Dấu và chữ ký của Nhà thầu thi công
 • Chữ ký của Trưởng TVGS thi công

trach-nhiem-lap-ho-so-hoan-cong

5. Số lượng và quy cách lưu trữ

Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình

Dự án nhóm A (yêu cầu tối thiểu)

 • 1 bộ lưu trữ Quốc gia
 • 1 bộ lưu trữ Bộ
 • 1 bộ lưu trữ Cục quản lý chuyên ngành

Dự án nhồm B và nhóm C không phân cấp (yêu cầu tối thiểu)

 • 1 bộ lưu trữ Bộ
 • 1 bộ lưu trữ Cục chuyên ngành

Dự án nhóm C (yêu cầu tối thiểu)

 • 1 bộ lưu trữ Cục chuyên ngành
 • 1 bộ lưu trữ cho cơ quan quản lý khai thác trực tiếp

Dự án nhóm C do các Tổng công ty phê duyệt

 • 1 bộ lưu trữ ở Tổng công ty
 • 1 bộ lưu trữ cho cơ quan quản lý trực tiếp

Ghi chú: 

 • Đối với các công trình có tính đặc thù liên quan đến nhiều ngành (Công trình biên giới, hải đảo, quốc phòng) tùy theo yêu cầu của các ngành, Chủ đầu tư trình số liệu bộ hồ sơ hoàn công cần thiết phải lập, Cục GĐ & QLCL CTGT xem xét chấp thuận
 • Trường hợp cần thay đổi đối tượng lưu trữ hồ sơ hoàn công, Chủ đầu tư trình cấp quyết định đầu tư chấp thuận

Quy cách lưu trữ

Hồ sơ hoàn công được đóng thành từng quyển (tập) hoặc gấp (các bản vẽ) nhưng phải đánh số thứ tự, cho vào hộp cứng. Ngoài bìa các hộp hoặc các tập phải được ghi rõ bằng mực không phai theo cấu trúc: Dự án, công trình, loại hồ sơ ...

so-luong-va-quy-cach-luu-tru-ho-so-hoan-cong
 

 

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003