[BPTC] Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông – Đường mở rộng quốc lộ

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km649+700-Km657+025,89; Km663+900-Km671+228,94 và Km672+821,54-Km717+100 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình.

Gói thầu: 13

Địa điểm: Quảng Bình

Tài liệu gồm có:

  • Bản vẽ biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông chi tiết (File Autocad)
  • Thuyết minh đảm bảo an toàn giao thông (File Word)
  • Dự toán chi phí đảm bảo an toàn giao thông (File Excel)
  • Báo cáo kết quả đảm bảo an toàn giao thông (File Word)
  • Lưu lượng xe chạy (File Word)

Hình ảnh:

bptc-quoclo-1

bptc-quoclo-2
bptc-quoclo-3
bptc-d300-4
bptc-quoclo-5
bptc-quoclo-6
bptc-quoclo-7

-68%
Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Từ Zero đến Hero
Trần Văn Quyết, Trần Đăng Lộc
4.5 (12 đánh giá)
 
 

Tải về tài liệu

0868.004.003