[TL] Trình tự thanh tra Xây Dựng

Khái niệm thanh tra xây dựng? Nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng?

Hiện nay, xây dựng là ngành kinh tế – kỹ thuật đóng vai trò quan trọng, làm tiền đề cho việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta. Pháp luật nước ta đã ban hành các quy định về hoạt động xây dựng một cách bao trùm, đúng hướng, từ đó đã góp phần phát triển ổn định, làm thay đổi diện mạo đất nước, bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của toàn xã hội. Cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được thì tình hình vi phạm pháp luật đã gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước; nhiều vụ tham nhũng lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước hiện đang xảy ra rất nhiều. Do đó, mà thanh tra xây dựng là một bộ phận không thể thiếu và cần được quy định cụ thể. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu thanh tra xây dựng là gì và chức năng, nhiệm vụ của thanh tra xây dựng trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

1. Khái niệm thanh tra xây dựng:

1.1. Thanh tra xây dựng là gì?

Thanh tra được hiểu hoạt động điều tra, xem xét để làm rõ sự việc. Thanh tra cũng có nghĩa là chỉ người làm nhiệm vụ thanh tra. Người làm nhiệm vụ thanh tra phải điều tra, xem xét để làm rõ vụ việc.

Hoạt động thanh tra thông thường sẽ được tiến hành bởi các cơ quan chuyên trách (điều này khác với kiểm tra do cơ quan tự tiến hành trong nội bộ). Cơ quan thanh tra theo quy định pháp luật thông thường sẽ tiến hành xem xét, đánh giá sự việc một cách khách quan, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch của nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Thanh tra hiện đang là một loại hình đặc biệt của hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước, mục đích cơ bản của thanh tra là nhằm để phục vụ cho quản lý nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước.

Chủ thể của thanh tra là các cơ quan quản lý nhà nước, các cuộc thanh tra được tiến hành thông qua Đoàn thanh tra và Thanh tra viên. Đối tượng thanh tra là những việc làm cụ thể được tiến hành theo các quy định của pháp luật, thực hiện quyền, nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Về mặt tổ chức, các cơ quan thanh tra của nước ta hiện nay nằm trong cơ cấu của cơ quan hành pháp, là bộ phận không thể thiếu của bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước.

Thông qua những phân tích được nêu cụ thể bên trên, ta nhận thấy, thanh tra là hoạt động kiểm tra, xem xét việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ được giao của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân do các cơ quan thanh tra có thẩm quyền thực hiện nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo quy định pháp luật thì hiện nay các quy phạm pháp luật về thanh tra xây dựng cũng như các quy phạm pháp luật khác đều có tính bắt buộc chung, là khuôn mẫu để mọi chủ thể tuân thủ và là tiêu chí để đánh giá hành vi của con người, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống đến khi bị thay đổi hoặc huỷ bỏ.

Về cơ bản thì các quy phạm pháp luật về thanh tra xây dựng hiện nay được thể hiện ở các văn bản luật (Luật Xây dựng, Luật Thanh tra, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị) hay các văn bản dưới luật (nghị định, thông tư, quyết định. Pháp luật về thanh tra xây dựng Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thanh tra xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý, tổ chức thanh tra xây dựng; nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra viên xây dựng, trình tự, thủ tục trong quá trình thanh tra xây dựng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân, góp phần đảm bảo trật tự xây dựng, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 Trình tự thanh tra Xây Dựng 

 Trình tự thanh tra Xây Dựng - Thanh tra công tác an toàn lao động

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI !!


Tải về tài liệu

0868.004.003