[TL] Lập trình thiết kế auto lisp và visual lisp tập 1

Lập trình thiết kế auto lisp và visual lisp

Ngày nay phần mềm Autocad được sử dụng rộng rãi trong công tác thiết kế . Nhu cầu về khai thác phần mềm này để ứng dụng chúng một cách hiệu quả hơn ( như các phần mềm Mechanical Desktop và AutoCad Architectural Desktop ) trở thành bức thiết đối với các nhà thiết kế . Ngôn ngữ lập trình Autolisp là một bộ phận gắn liền với bộ phần mềm Autocad đáp ứng được nhu cầu này

Autolisp , tập con ngôn ngữ lisp là ngôn ngữ lập trình bậc cao thích hợp với các ứng dụng đồ họa . Autolisp là một ngôn ngữ thông dịch , được viết theo cú pháp và thủ tục chặt chẽ như ngôn ngữ lisp . Tuy nhiên nó được bổ sung thêm các hàm để phù hợp với phần mềm AutoCad

Sách được biên soạn theo các tài liệu kèm theo phần mềm của hãng Autodesk , giáo trình đào tạo tại các trung tâm AtC một số ví dụ trong các tạp chí về Cad , một số luận văn tốt nghiệp sinh viên và theo kinh nghiệm sử dụng giảng dạy của tác giả 

Lập trình thiết kế auto lisp và visual lisp - Khoảng cách và góc đo


Tải về tài liệu

0868.004.003