[EX] Tính cấp phối bê tông

Cấp phối bê tông là gì ?

Cấp phối bê tông là tỷ lệ thành phần trộn các vật liệu cho 1 khối bê tông. Mác bê tông chỉ khả năng chịu nén của khối bê tông, cấp độ bền bê tông là khái niệm thường được sử dụng trong khâu thiết kế kết cấu.

Tính cấp phối bê tông 

  • Tính toán cấp phối bằng phương pháp tính toán + thực nghiệm

  • Tính toán cấp phối bằng phương pháp tra bảng + thực nghiệm

-68%
Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Từ Zero đến Hero
Trần Văn Quyết, Trần Đăng Lộc
4.5 (12 đánh giá)

Đối phương pháp định mức cấp phối bê tông bằng phương pháp tra bảng + thực nghiệm là căn cứ vào các điều kiện cơ bản đối về nguyên vật liệu, độ sụt lún, mác bê tông cho nên bắt buộc phải có bảng tra để xác định được một cách sơ bộ thành phần của 1m3 bê tông.

Tiếp theo là sẽ tiến hành kiểm tra các phương pháp thực nghiệm vật liệu theo thực tế thi công trên công trình và điều chỉnh làm sao để có cấp phối bê tông phù hợp nhất.

Việc tính toán phối bê tông đúng sẽ làm cho chất lượng xây dựng công trình tốt hơn, chi phí rẻ hơn.

Vì thế việc thiết kế cấp phối bê tông rất quan trọng, là bước đầu cho tính toán.

Tính cấp phối bê tông - Các thông số kỹ thuật 

Tính cấp phối bê tông - Kết quả tính toán các thành phần định hướng

CẢM ƠN ANH EM ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG KÊNH XÂY DỰNG !!

 


Tải về tài liệu

0868.004.003