[QLDA] Chia sẻ File iến độ thi công mẫu

File tiến độ thi công mẫu - Chia sẻ cho toàn thể anh em tham khảo, học tập

  • Dự án cầu đường
  • Đầy đủ danh mục nhiệm vụ
  • Chi phí, dòng tiền
  • Biểu đồ nhân vật lực
  • Định dạng Timeline
  • Thiết kế trường tùy chỉnh, định dạng màu sắc đẹp
  •  

01
 


Tải về tài liệu

0868.004.003