[Tài liệu] Sổ tay giám sát thi công

Tài liệu : Sổ tay giám sát thi công
Bao gồm

  •  Giám sát và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối - Tác giả : Lê Trung Nghĩa
  •  Tập bài giảng chuyên đề Nền và Móng công trình - Tác giả : TS. Dương Hồng Thẩm 
  •   Sổ tay giám sát vật liệu - Tác giả : Viện KHCN Xây Dựng
  •   Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị - Tác giả : ThS. Đỗ Văn Thái 


Tải về tài liệu

0868.004.003