[Tài liệu] Quy trình bảo trì kết cấu

NỘI DUNG KIỂM TRA CHI TIẾT : 

Khảo sát chi tiết toàn bộ hoặc bộ phận hư hỏng của kết cấu : Yêu cầu của khảo sát là phải thu được các số liệu lượng hóa về tình trạng hư hỏng của kết cấu . Cụ thể là lượng hóa bằng số liệu và bằng ảnh những vấn đề sau đây :

 • Sai lệch hình học kết cấu và chi tiết kết cấu
 • Mức biến dạng kết cấu
 • Mức nghiêng , lún
 • Vết nứt ( mật độ , chiều rộng , chiều dài, chiều sâu và hướng vết nứt )
 • Vết gãy ( đặc điểm , vị trí , mức nguy hiểm )
 • Ăn mòn cốt thép ( mật độ rỉ , vị trí , mức nguy hiểm )
 • Ăn mòn cốt thép ( mật độ rỉ , mức độ rỉ , tổn thất tiết diện cốt thép )
 • Ăn mòn bê tông ( ăn mòn xâm lược, ăn mòn các bô nát , mức độ ăn mòn , chiều sâu xâm thực vào kết cấu , độ nhiễm hóa chất ,.. )
 • Chất lượng bê tông ( cường độ , độ đặc chắc , bong rộp )
 • Biến màu mặt ngoài 
 • Các khuyết tật nhìn thấy 
 • Sự đảm bảo công năng kết cấu ( chống thấm , cách âm , cách nhiệt )
 • Tình trạng làm việc của hệ thống theo dõi lâu dài ( nếu có ) . Số liệu đo của hệ thống tại thời điểm kiểm tra chi tiết 


Tải về tài liệu

0868.004.003