[Tài liệu] Kiểm tra ổn định của hố đào trong đất có mực nước ngầm cao

Tài liệu: Kiểm tra ổn định của hố đào trong đất có mực nước ngầm cao

Tác giả:

  • PGS.TS Nguyễn Bá Kế
  • Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình

Tài liệu chỉ dành cho Học viên

0868.004.003