[Tài Liệu] Hồ sơ biện pháp thi công Top Down

Tài liệu bao gồm : 

  • Biện pháp thi công ( File AutoCad )
  • Tiến độ thi công ( File AutoCad )
  • Hồ sơ đấu thầu ( FIle Word )


Tải về tài liệu

0868.004.003