[Tài liệu] Giải pháp xử lý đấy yếu bằng đất trộn xi măng

Tài liệu: Giải pháp xử lý đấy yếu bằng đất trộn xi măng

Tác giả:

  • Đậu Văn Ngọ
  • Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG – HCM

Tài liệu chỉ dành cho Học viên

0868.004.003