[Tài liệu] Dự toán + Bản vẽ cọc khoan nhồi

Tài liệu bao gồm :

  • Dự toán cọc khoan nhồi ( File Excel )
  • Bản vẽ cọc khoan nhồi ( File AutoCad )


Tải về tài liệu

0868.004.003