[Tài liệu] Công nghệ trộn sâu tạo cọc xi măng đất và khả năng ứng dụng để gia cố nền đê đập

Tài liệu: Công nghệ trộn sâu tạo cọc xi măng đất và khả năng ứng dụng để gia cố nền đê đập

Tác giả:

  • Ts. Nguyễn Quốc Dũng
  • Ks. Phùng Vĩnh An
  • Viện khoa học Thủy Lợi

Tài liệu chỉ dành cho Học viên

0868.004.003