[Tài liệu] Biện pháp thi công trạm biến áp

Tài liệu bao gồm :

  • Bản vẽ BPTC trạm biến áp ( File CAD )
  • Thuyến mình BPTC trạm biến áp ( File PDF )

 


Tải về tài liệu

0868.004.003