[Tài liệu] Biện pháp thi công nhà liền kề

Tài liệu bao gồm :

  • Bản vẽ biện pháp thi công ( File AutoCad  )
  • Tiến độ thi công ( File Excel )
  • Biện pháp thi công ( File Word )


Tải về tài liệu

0868.004.003