[Tài liệu] Biện pháp thi công lắp dựng cẩu tháp

Tài liệu bao gồm : 

 • Bản vẽ biện pháp thi công ( File AutoCad )

        1. Các bước kiểm tra trước khi tiến hành lắp cẩu tháp

 • Vị trí lắp đặt cầu tháp
 • Kiểm tra đường  cho xe cẩu bánh lốp 80 tấn đến 120 tấn chạy đến vị trí lắp đặt
 • Kiểm tra vị trí đứng của xe cẩu bánh lốp 80 tấn  đến 120 tấn đùng để lắp cẩu tháp
 • Kiểm tra khả năng nâng tải và lắp dựng

        2. Các bước lắp đặt cẩu tháp 

 • Lắp dựng khung thân cơ sở
 • Lắp đặt khung thân tiêu chuẩn ( nếu cần )
 • Lắp lồng nâng thân
 • Lắp đặt mâm xoay
 • Lắp đặt đỉnh chữ A
 • Lắp đặt đuôi đối trọng
 • Lắp đặt cục đối trọng ( 1 cục )
 • Lắp đặt cần chỉnh 80m
 • Lắp đặt các cục đối trọng còn lại
 • Nâng thêm độ cao thân ( 6 khung )
 • Kiểm định và hoàn tất công việc 


Tải về tài liệu

0868.004.003