[Tài liệu ] Biện pháp thi công cọc khoan nhồi

Tài liệu bao gồm : 

  • Bản vẽ biện pháp thi công cọc khoan nhồi ( File AutoCad )
  • Thuyết minh biện pháp thi công cọc khoan nhồi ( File Word )

 

 


Tải về tài liệu

0868.004.003