[Tài liệu] Biện Pháp Thi Công Chống Thấm

Tài liệu bao gồm :

  • Chi tiết chống thấm ( File AutoCad )
  • Mặt bằng chống thống ( File AutoCad )
  • Quy định chống thấm ( File PDF )

 


Tải về tài liệu

0868.004.003