[Tài liệu] Bản vẽ nhà dân 2 tầng Full + Dự Toán

Tài liệu bao gồm :

  • Bản vẽ kết cấu + điện nước + kiến trúc ( File AutoCad )
  • Dự toán ( File Excel )


Tải về tài liệu

0868.004.003