[Tài Liệu] 5 Kĩ năng ứng dụng MS Project

Tài liệu bao gồm :

  • Kĩ năng ứng dụng Ms project ( File PDF )
  • Các bài tập thực hành kèm theo ( File PDF + Ms Project )

 


Tải về tài liệu

0868.004.003