Sổ tay quản lý chất lượng bê tông cốt thép điển hình

Với tốc độ phát triển ngành xây dựng ngày càng nhanh, sự đòi hỏi về chất lượng và tiến độ công trình của Chủ Đầu Tư ngày càng cao, để đáp ứng nhu cầu đó chúng tôi đã hệ thống hóa biện pháp thi công bê tông cốt thép cơ bản nhất trong cuốn sổ tay quản lý chất lượng bê tông cốt thép điển hình.

Sổ tay giúp anh em kỹ sư năm rõ các quy định và công đoạn trong quản lý chất lương bê tông , hy vọng tài liệu sẽ giúp ích đến tất cả anh em kỹ sư .

 

Sổ tay quản lý chất lượng bê tông cốt thép điển hình 

Sổ tay quản lý chất lượng bê tông cốt thép điển hình  - Kiểm tra đầu vào vật liệu

Sổ tay quản lý chất lượng bê tông cốt thép điển hình  - Công tác lắp đặt cốt thép

CẢM ƠN ANH EM ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG KÊNH XÂY DỰNG !!


Tải về tài liệu

0868.004.003