[TL] Sổ tay kỹ thuật thi công

Sổ tay kỹ thuật thi công

Xin giới thiệu đến anh tài liệu Sổ tay kỹ thuật thi công của ThS . Lương Thanh Dũng tài liệu bao gồm 6 phần : 

  1. Đất và công tác đất

  2. Xác định khối lượng đất đào

  3. Thi công đất bằng phương pháp cơ giới

  4. Thi công ép cọc

  5. Thi công cọc khoan nhồi

  6. Công tác coffa

Sổ tay kỹ thuật thi công - Thi công bằng phương pháp cơ giới

CẢM ƠN AE ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI !!


 


Tải về tài liệu

0868.004.003