[Sách] Cẩm nang của Người Xây Dựng

 Cẩm nang của Người Xây Dựng

Tác giả : 
- ThS . Nguyễn Văn Tố 
- Ks . Trần Khắc Liêm
- Pts. Nguyễn Đăng Sơn

Link khoá học : https://kenhxaydung.vn/khoa-hoc/lam-chu-microsoft-project-lap-tien-do-trinh-cac-ben-trong-vong-1-phut-30-giay?ref=nuce99


Tải về tài liệu

0868.004.003