[EX] Mẫu thanh toán khối lượng nhà thầu phụ

Thân gửi tới anh em Mẫu thanh toán khối lượng nhà thầu phụ dành cho anh em QS , hi vọng sẽ giúp ích được cho anh em trong công việc 

Mẫu thanh toán khối lượng nhà thầu phụ - Giá trị khối lượng công việc

Các bước thực hiện trong quy trình thanh toán cho nhà cung cấp - thầu phụ

Bước 1: Lập chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp

Đối với quy trình thanh toán cho nhà cung cấp - thầu phụ, nhà cung cấp và thầu phụ chính là đối tượng có trách nhiệm (người có nhu cầu thanh toán). Khi đó, nhà cung cấp cần phải lập chứng từ hay giấy đề nghị thanh toán và gửi về cho bộ phận kế toán làm căn cứ để thanh toán. Theo đó, chứng từ thanh toán cần cung cấp sẽ bao gồm:

  • Phiếu đề nghị thực hiện việc thanh toán dành cho nhà cung cấp

  • Những chứng từ gốc và một bản sao kèm theo

  • Một tờ trình đã được giám đốc ký duyệt

  • Hợp đồng kinh tế

  • Một số loại chứng từ khác kèm theo

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm chứng và thẩm định chứng từ kế toán

Đây là bước vô cùng quan trọng đối với quy trình thanh toán cho nhà thầu cung cấp - thầu phụ. Đối tượng trách nhiệm ở đây chính là kế toán.

Tại đây, mọi chứng từ kế toán đề phải được tập trung về bộ phận kế toán, sau đó họ sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh tính pháp lý của các chứng từ.

Khi chứng từ kế toán đã được xác nhận đầy đủ điều kiện, thủ tục thanh toán sẽ được tiến hành bởi, sau đó sẽ trình lên ban lãnh đạo duyệt thanh toán theo quy định.

Bước 3: Duyệt chứng từ thanh toán

Ở giai đoạn này, kế toán trưởng và giám đốc là đối tượng chịu trách nhiệm. Sau khi trình lên kế toán trưởng ký duyệt thì sẽ đến giám đốc ký duyệt.

Trường hợp không đồng ý với chứng từ thì họ trả lại cho nhà cung cấp hoặc thầu phụ (người có nhu cầu thanh toán) và sẽ ghi rõ lý do. Kế toán sẽ tiến hành lập phiếu và hạch toán dựa vào chứng từ đề nghị thanh toán đã ký duyệt.

Bước 4: Tiến hành thanh thu, chi tiền

Trong quy trình thanh toán cho nhà cung cấp - thầu phụ, kế toán, thủ quỹ, nhà cung cấp và thầu phụ là các đối tượng có trách nhiệm trong giai đoạn này.

Kế toán sẽ lập phiếu chi trình kế toán trưởng ký duyệt, sau đó đến giám đốc ký duyệt. Căn cứ vào phiếu thu và phiếu chi đã được ký duyệt, kế toán sẽ tiến hành việc thu, chi tiền và ghi vào sổ quỹ. Cuối cùng là thủ quỹ sẽ chi tiền hoặc kế toán thanh toán chuyển ngân hàng. 

Bước 5: Đối chiếu số liệu báo cáo

Đối chiếu số liệu báo cáo là bước không thể thiếu khi thực hiện quy trình thanh toán cho nhà cung cấp - thầu phụ. Mỗi ngày, thông qua sổ quỹ và lưu lại chứng từ đối chiếu, kế toán sẽ phải đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.

Kế toán ngân hàng thì sẽ đối chiếu với sổ phụ của ngân hàng. Còn thủ quỹ sẽ báo cáo phần tồn quỹ mỗi ngày cho kế toán trưởng và giám đốc.

Bước 6: Lưu trữ hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ chính là bước cuối cùng của quy trình thanh toán cho nhà cung cấp - thầu phụ. Tại đây, kế toán sẽ lưu các hóa đơn cũng như những loại chứng từ có liên quan đến thanh toán.

Mẫu thanh toán khối lượng nhà thầu phụ - Bảng thống kê thép nhà máy công

Mẫu thanh toán khối lượng nhà thầu phụ - Giá trị thanh toán

CẢM ƠN ANH EM ĐÃ THEO DÕI ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI !!


Tải về tài liệu

0868.004.003