[TL] Lập và thẩm định dự án xây dựng

Lập và thẩm định dự án xây dựng

LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG

Quản lý dự án xây dựng là một lĩnh vực quản lý chuyên ngành còn tương đối mới mẻ ở nước ta , nó nghiên cứu các vấn đề về quản lý các dự án có xây dựng công trình

Tương ứng với các giai đoạn vòng đời của dự án , kiến thức về quản lý dự án xây dựng có thể gắn với các quá trình lập , thẩm định dự án , thiết kế , đấu thầu,... và thi công xây dựng công trình của dự án

Tài liệu " Lập và thẩm định dự án " đi sâu nghiên cứu các vấn đề từ khi dự án còn trong ý tưởng đầu tư cho đến khi được lập thành dự án được phê duyệt

Để giúp người đọc có thể hiểu rõ về lý thuyết và có thể được thực hành các công việc cụ thể như thực tế yêu cầu , ngoài các ví dụ cụ thể , tài liệu giới thiệu các nội dung chính của một dự án đầu tư xây dựng công trình có tính chất đặc trung ( dự án xây dựng cầu Thanh Trì ) và các thực hành cụ thể gắn bó dự án đó 

Lập và thẩm định dự án xây dựng -  Phương pháp Pattern

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi . Chúc các bạn thành công !


Tải về tài liệu

0868.004.003