[EX] Hồ sơ chất lượng in ấn tự động

File excel gồm có các sheet chính với nội dung như sau:

  • TTDA: Thông tin chung về dự án như tên gói thầu, dự án, tên Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tên người tham gia nghiệm thu....Bạn nhập các thông tin trên ở sheet này sẽ tự động Link tới biên bản nghiệm thu
  • TCDA: Tiêu chuẩn sử dụng trong dự án, người lập liệt kê các tiêu chuẩn sử dụng cho dự án và trong BBNT, với mỗi loại biên bản nghiệm thu (VĐ Ván khuôn, bê tông, cốt thép, xây, trát..)  sẽ sử dụng một số tiêu chuẩn bạn đưa vào và ký hiệu theo thứ tự từ 1 đến ...; ở file mẫu mình đã chuẩn bị cho một số công tác tương đối đầy đủ cho 1 công trình xây dựng các bạn có thể tự bổ sung để phù hợp với yêu cầu của dự án mình
  • DATA: Đây là sheet quan trọng nhất của file Hồ sơ tất cả cả thông tin có sự thay đổi trong một biên bản nghiệm thu đều nằm ở sheet này và người lập hồ sơ chất lượng có trách nhiệm nhập thông tin vào đây theo chỉ dẫn trực tiếp ghi ở Sheet.
  • IN: Đây là sheet in ấn HSCL mà bạn đã nhập dữ liệu tại sheet dữ liệu. Chỉ cần ấn nút Print lệnh in sẽ thực hiện theo thứ tự tăng dần đến khi hết biên bản cần in.

Hồ sơ chất lượng in ấn tự động - Danh mục hồ sơ

Hồ sơ chất lượng in ấn tự động - Phiếu in ấn tự động 

-68%
Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Từ Zero đến Hero
Trần Văn Quyết, Trần Đăng Lộc
4.5 (11 đánh giá)

CẢM ƠN AE ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI !!


Tải về tài liệu

0868.004.003