[Excel] Tính toán kiểm tra chiều rộng vết nứt

Tài liệu bao gồm : 

  • File tính toán kiểm tra chiều rộng vết nứt ( File Excel )


Tải về tài liệu

0868.004.003