[Excel] Tính toán bể nước ngầm

Tìm hiểu thêm về bể nước ngầm

Về cấu tạo bể nước ngầm

Bể nước ngầm được xây dựng dưới đất, có thể xây dựng bên trong hoặc bên ngoài công trình, thường là những khu vực trống trải

Yêu cầu thiết kế : Bể nước ngầm cần được đặt ít nhất là bằng hoặc nông hơn đáy móng (không nên làm sâu hơn vì sẽ làm suy yếu móng gây lên hiện tượng dạn nứt do những áp lực của móng tạo ra). Phía đáy bể nước phải được làm riêng và tách biệt với đáy móng của công trình

Kỹ thuật xây lắp bể nước ngầm cơ bản

  • Phần đáy của bể nước được cấu tạo ít nhất bằng bê tông cốt thép mác 200 dày khoảng 100 mm trở lên.

  • Tường bể phải được xâu gạch đặc 75, vữa xi măng mác 50, trát trong bằng xi măng cát vàng 75.

  • Bể nước ngầm thường được sử dụng tấm đan bê tông lắp ghép dày ít nhất từ 50 mm trở lên.

  • Loại gạch cần được sử dụng là gạch đặc mác 75, gạch phải ngâm nước kĩ trước khi bắt đầu xây dựng để đảm bảo độ thấm nước và độ no nước của gạch. Khai xây mạch cần phải được no vữa.

  • Mặt phẳng đáy bể phải đước láng dốc về 1 phía.

  • Phần nắp bể phải đước thiết kế kích thước phù hợp với người để có thể lên xuống dễ dàng và đảm bảo tính an toàn cho bể nước bên dưới.

Giới thiệu file excel tính toán bể nước ngầm


Tải về tài liệu

0868.004.003