[Excel] Hồ sơ chuẩn bị xây dựng

Nội dung dự án đầu tư xây dựng : 

 • Năng lực đơn vị lập dự án
 • Thuyết minh dự án
 • Thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở
 • Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường
 • Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
 • Báo cáo thẩm định dự án
 • Quyết định đầu tư xây dựng công trình

Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền :

 • Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân phối điện
 • Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông (nếu có)
 • Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp nước
-68%
Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Từ Zero đến Hero
Trần Văn Quyết, Trần Đăng Lộc
4.5 (12 đánh giá)
 • Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực
 • Văn bản chấp thuận độ cao công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với các công trình có yêu cầu quản lý về độ cao công trình)
 • Giấy phép xây dựng được cấp hoặc quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt
   


Tải về tài liệu

0868.004.003