[Excel] Bảng tính độ chặt K

Tài liệu bao gồm :

  • Bảng tính độ chặt K ( File Excel )

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT K NGOÀI HIỆN TRƯỜNG ( Theo tiêu chuẩn 8730 : 2012 )  

1 Định nghĩa

               
Hệ số nén chặt K còn gọi là hệ số đầm chặt của đất. Là tỷ số khối lượng thể tích đơn vị đất
 khô của đất đắp đạt được khi đầm nén tại hiện trường và khối lượng thể tích đơn vị đất khô lớn nhất của đất đó đạt được khi thí nghiệm đầm nén trong phòng thí nghiệm.

Thông thường thì hệ số K ≤ 1, nếu K > 1 thì cần phải xem xét lại.

2 Phương pháp xác định 

             
Ở đây mình sẽ tóm tắt phương pháp xác định và xử lí kết quả TN cho các bạn dễ hiểu      
còn chi tiết hơn thì mình sẽ úp tiêu chuẩn đi kèm nhé           
* Phương pháp dao vòng              
a, Dụng cụ chính                 
- Dao vòng bằng thép để lấy mẫu. Dao vòng có kích thước phù hợp (có thể tích từ 50¸1000cm3);
- Dụng cụ lấy đất vào dao vòng              
- Cân kĩ thuật                
- Các dụng cụ cắt gọt , đào lấy mẫu              
- Dụng cụ xác định độ ẩm              
b, Cách tiến hành                 
-  Đóng dao vòng vào trong đất, gạt bằng hai đầu ngang với thành dao vòng.      
- Cân mẫu đất để xác định khối lượng.            

- Lấy đất trong dao vòng đem xác định độ ẩm.

           
       
*Phương pháp rót cát                  
a, Dụng cụ chính                  
- Bộ dụng cụ phễu rót cát bao gồm: Bình chứa cát, phễu, tấm cữ         
- Búa, đục, chổi lông, muôi xúc, khay đựng đất, cát tiêu chuẩn.          
- Cân kỹ thuật và các dụng cụ xác định độ ẩm…              
b, Cách tiến hành                  
- Đào một hố có đường kính nhỏ hơn đường kính miệng phễu và sâu tới 2/3 chiều sâu lớp vật liệu thí nghiệm (10 - 15)cm  
- Lấy toàn bộ mẫu đất từ hố đem cân để xác định khối lượng Pw.          
- Đổ cát vào phễu: Cân xác định khối lượng P1.              
-Đặt phễu lên miệng hố. Mở van cho cát chảy vào trong hố. Sau khi cát ngừng chảy, khoá van lại đem Cân khối lượng
cát còn lại  P2. Hiệu số khối lượng cát trong phễu lúc đầu và Sau khi thí nghiệm là khối lượng cát đã chảy vào hố
và làm đầy phễu.

 


Tải về tài liệu

0868.004.003